sandal

12 tekstów – auto­rem jest san­dal.

życie nau­czyło mnie nie mo­wić wprost..ludzie wciaz mnie te­go oduczają. 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Tyl­ko widząc sens, ma­my siłe. 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Ma­my ty­le du­my ile od­wa­gi nam brak 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Nie od­naj­dziesz te­go, który sam chce błądzić... 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Uciekasz od ludzi, nie wiedząc że oni uciekają od ciebie 

myśl
zebrała 3 fiszki

Znałam ty­siące po­wodów i jed­no ‘ale’. Wyg­ry­wa to drugie. 

myśl
zebrała 2 fiszki

Nie ak­ceptu­jemy u in­nych tych wad, które sa­mi mamy. 

myśl

De­mony, które ma­my w so­bie, które po­konują nas, może po­konać tyl­ko czy­jaś miłość. 

myśl

Każde kłam­stwo bie­rze się ze strachu 

myśl

Na żal za późno jest wte­dy gdy człowiek nie ma już wyboru. 

myśl
sandal

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sandal

Użytkownicy
R S T
Aktywność